Prawo zamówień publicznych

Jesteśmy przygotowani do pomocy prawnej zarówno dla Zamawiających, jak i dla Wykonawców. Posiadamy doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań o udzielanie zamówienia publicznego, w tym również z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

Do podstawowych czynności przez nas oferowanych w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi należy:

przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

doradztwo dla Zamawiającego przy prowadzeniu postępowania,

doradztwo w trakcie udziału w postępowaniu dla Wykonawcy,

kompleksowe prowadzenie całego postępowania obejmujące przyjmowanie ofert, organizowanie posiedzeń Komisji Przetargowej oraz dokonywanie ogłoszeń.

Czy wiesz że...

Nasza kancelaria specjalizuje się w usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych, prawie zamówień publicznych oraz ochronie danych osobowych.

Oferujemy kompleksową pomoc oraz prowadzenie spraw przed organami wymiaru sprawiedliwości, organami administracji publicznej oraz organami egzekucyjnymi.

Zapewniamy możliwość świadczenia usług w siedzibie u Klienta oraz przez internet, oferujemy także nasze usługi w języku angielskim.