Ochrona danych osobowych

Doświadczenie zdobyte przy stosowaniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wykorzystujemy przy przygotowaniu podmiotów publicznych oraz prywatnych do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) orazustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

Posiadamy doświadczenie przy wykonywaniu obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), które pozwala nam na rzetelne wywiązywanie się z zadań nałożonych na Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Do podstawowych czynności przez nas oferowanych w sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy:

przygotowanie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych (aktualnie: Polityka Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, udokumentowanie oceny ryzyka).

przeprowadzanie audytu,

szkolenia,

doradztwo związane ze stosowaniem unijnych i krajowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

wykonywanie obowiązków Inspektorów ochrony danych przez współpracowników Spółki.

Czy wiesz że...

Nasza kancelaria specjalizuje się w usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych, prawie zamówień publicznych oraz ochronie danych osobowych.

Oferujemy kompleksową pomoc oraz prowadzenie spraw przed organami wymiaru sprawiedliwości, organami administracji publicznej oraz organami egzekucyjnymi.

Zapewniamy możliwość świadczenia usług w siedzibie u Klienta oraz przez internet, oferujemy także nasze usługi w języku angielskim.