Ewa Piątak

Ewa Piątak, prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 10570. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ( 1999 - 2004 ). W 2004 roku zdała egzamin państwowy na doradcę podatkowego i w dniu 6 listopada 2006 roku, po odbyciu dwuletnich praktyk, została wpisana na listę doradców podatkowych. Zajmuje się doradztwem podatkowym ( w tym reprezentowaniem przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi ), audytami podatkowymi, doradztwem księgowym, a także usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Świadczy usługi w języku polskim i niemieckim.

Zakres zadań:

usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

audyty podatkowe

doradztwo podatkowe i księgowe (także w siedzibie Klienta)

Galeria

Czy wiesz że...

Nasza kancelaria specjalizuje się w usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych, prawie zamówień publicznych oraz ochronie danych osobowych.

Oferujemy kompleksową pomoc oraz prowadzenie spraw przed organami wymiaru sprawiedliwości, organami administracji publicznej oraz organami egzekucyjnymi.

Zapewniamy możliwość świadczenia usług w siedzibie u Klienta oraz przez internet, oferujemy także nasze usługi w języku angielskim.