Ochrona danych osobowych

Doświadczenie zdobyte przy stosowaniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wykorzystujemy przy przygotowaniu podmiotów publicznych oraz prywatnych do wejścia w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Posiadamy doświadczenie przy wykonywaniu obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), które pozwoli nam na rzetelne wywiązywanie się z obowiązków zadań nałożonych na Inspektora Ochrony Danych Osobowych po 25 maja 2018 roku.

Do podstawowych czynności przez nas oferowanych w sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy:

przygotowanie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych (aktualnie: Polityka Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym),

przeprowadzanie audytu,

szkolenia,

doradztwo związane ze stosowanie aktualnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz przygotowaniem do stosowania RODO,

wykonywanie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) przez współpracownika Spółki.

Czy wiesz że...

Nasza kancelaria specjalizuje się w usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych, prawie zamówień publicznych oraz ochronie danych osobowych.

Oferujemy kompleksową pomoc oraz prowadzenie spraw przed organami wymiaru sprawiedliwości, organami administracji publicznej oraz organami egzekucyjnymi.

Zapewniamy możliwość świadczenia usług w siedzibie u Klienta oraz przez internet, oferujemy także nasze usługi w języku angielskim.