Kancelaria Doradcy Podatkowego Ewa Piątak

ZAKRES USŁUG KANCELARII

Doradztwo podatkowe

 • Udzielanie porad z zakresu prawa podatkowego
 • Opiniowanie umów pod kątem oceny skutków podatkowych
 • Reprezentowanie klientów w sporach przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Doradztwo w zakresie zgodnego z prawem optymalizowania opodatkowania
 • Audyt podatkowy firm
 • Przygotowywanie dokumentacji cen transakcyjnych
 • Obsługa podmiotów ekonomii społecznej

Doradztwo księgowe

 • Konsultacje w następujących obszarach:
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)
  • prowadzenie ewidencji dla celów VAT
  • sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń, itp.
  • sporządzanie deklaracji zeznań podatkowych

System Ubezpieczeń Społecznych

 • Konsultacje dotyczące:
  • obowiązków ubezpieczonych i płatników składek
  • sporządzania i przekazywania do ZUS dokumentacji płatników i osób ubezpieczonych

Inne

 • Sporządzanie wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane

 • Możliwość świadczenia usług w siedzibie klienta

DANE

NIP: 562 - 166 - 28 - 46

Numer wpisu: 10570

Numer konta: 40 1140 2004 0000 3402 7262 9878