Aktualności

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2015 r. III CZP 47/15

Niedopuszczalne jest orzeczenie przysposobienia z jednoczesnym ograniczeniem zarządu majątkiem małoletniego przez ustanowienie kuratora do zarządu tym majątkiem.(źródło: www.sn.pl)