Aktualności

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 października 2015 r. III CZP 56/15

Przedmiotem powództwa określonego w art. 527 § 1 k.c. może być czynność procesowa dłużnika w postaci zgody wyrażonej w postępowaniu o zniesienie współwłasności rzeczy wspólnej na przyznanie własności rzeczy drugiemu współwłaścicielowi bez ekwiwalentu z jego strony.


(źródło: www.sn.pl)