Aktualności

Nowe prawo konsumenckie

W dniu 25 grudnia 2014 r. wejdzie w życie nowa ustawa o prawach konsumenta. Ustawa ta w sposób znaczący zmieni nasze uprawnienia głównie w zakresie reklamacji kupowanych rzeczy. Po pierwsze, zmieni się termin odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (czyli przez Internet, telefon albo poza siedzibą firmy, a więc od akwizytorów czy też podczas tzw. prezentacji np. garnków). Dziś konsument może zwrócić zakupiony w ten sposób towar bez podania przyczyny w ciągu 10 dni. Nowa ustawa konsumencka ma wydłużyć ten okres do 14 dni od dnia wydania rzeczy, a w odniesieniu do innych umów od dnia ich zawarcia.Dodatkowo jeśli sprzedawca nie poinformuje konsumenta o jego prawie do zwrotu towaru w ciągu 14 dni, termin ten wydłuży się do 12 miesięcy. Dotychczas były to trzy miesiące.Nowe przepisy uregulowały też w końcu kwestię ponoszenia kosztów zwrotu towaru kupionego poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Za odesłanie towaru płacić będzie konsument, ale pod warunkiem, że został o tym wcześniej poinformowany. Jeżeli sprzedawca nie poinformuje klienta o obowiązku poniesienia tych kosztów, to sprzedawca będzie je ponosił. Ustawa nakłada na sprzedawców także więcej obowiązków w zakresie informowania konsumentów o ich prawach, a także całkowitych kosztach zawieranych umów. W przypadku każdego rodzaju sprzedaży klient musi być jasno i rzetelnie poinformowany, natomiast w przypadku sprzedaży na odległość czy poza lokalem przedsiębiorstwa informacje o sprzedawcy (m.in. dokładny adres, telefon, e-mail) oraz o towarze i jego cenie dodatkowo muszą być przekazane na papierze lub ewentualnie za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku. Klienci nie będą musieli też w końcu ponosić żadnych dodatkowych opłat lub kosztów (np. ubezpieczenia, dodatkowych prowizji), jeżeli sprzedawca przed ostatecznym złożeniem zamówienia wyraźnie o tym nie poinformuje. W przypadku braku takiej informacji przed zawarciem umowy, konsument będzie mógł żądać zwrotu tej dodatkowej płatności. Kolejną ważną zmianą jest kwestia uprawień konsumenta w sytuacji, kiedy towar okaże się wadliwy. Nowe przepisy pozwolą na to, aby to konsumenta wybrał, czy zażąda naprawy wadliwego towaru, wymiany na nowy, obniżenia ceny czy zwrotu pieniędzy. Tylko wyjątkowo, sklep będzie mógł zaproponować naprawę, jeśli wada nie będzie istotna i da się ją szybko usunąć. Ale nawet wtedy z takiego prawa będzie mógł skorzystać tylko raz. Czas na zgłoszenie wady towaru konsumenci będą mieć dwa lata od daty zakupu. Wydłuży się za to (z 6 miesięcy do 12 miesięcy) okres, w którym przyjmuje się, że ujawnienie wady istniało już w momencie sprzedaży towaru. Jeśli wada np. rozklejone buty, zostanie ujawniona w ciągu 12 miesięcy od zakupu, przyjmuje się, że wina leży po stronie sprzedawcy i to sprzedawca, który chce odrzucić reklamację, musi udowodnić, że używaliśmy butów niezgodnie z ich przeznaczeniem. Ustawa wydłuża również do 2 lat okres gwarancji w przypadku, gdy gwarant nie określi tego terminu inaczej.Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827)